Introduktion til Mediumskab


Begrebet mediumskab blev ”opfundet” tilbage i midten af 1800 tallet, af Allan Kardec, som var pædagog og forsker, og som skrev både værket Åndernes bog (1857) og Mediernes bog (1864). Mediumskab berører alt vedrørende kontakten til den åndelige verden. Det at være medium kan oversættes til at være mellemstation eller batteri i forbindelse med kommunikationen og kontakten til den åndelige verden.
På Clairvoyance.eu tilbyder vi en bred palet indenfor ”mediumskabs-”området.


I Clairvoyance.eu kommunikerer vi dagligt, med de ”døde”, og med den indsigt vi har fået omkring livet på den anden frekvens, har vi for længst afskaffet begrebet UNDERBEVIDSTHED da vi har erfaret at underbevidstheden ikke eksisterer således som psykologien har fortalt og lært os. Clairvoyance.eu benævner nu underbevidsthed for SIDEBEVIDSTHED (dvs. at det der taler til os fra ”DYBET” er ”ANDRE BEVIDSTHEDER” og ikke vores egen).

Den åndelige verden er for clairvoyance.eu allesteds tilstedeværende og er derfor let at komme i kontakt med ”ALLE STEDER” uanset om det er fra afstand eller det er i kundens bolig Og da alle mennesker har et individuelt følgeskab, både koblet fysisk, men også omkring sig i sin dagligdag og ikke mindst i sit hjem, er det fra disse tilstedeværelser i den anden frekvens at clairvoyante budskaber og informationer kan indhentes.
Da der er tale om ”intelligente” ånder/bevidstheder er der mulighed for at komme i dialog med ånderne. Disse intelligente ånder er familiemedlemmer, venner, guider og andre følgere fra den åndelige verden. Mennesker som har haft et tæt og kærligt forhold til f.eks. katte og hunde kan også opleve at disse dyr følger personen tæt, fra den anden frekvens, efter dyrene er ”døde”.

I Clairvoyance.eu har vi tre vigtige værdier, som binder vores mission, ”om at vise mennesker at der er liv efter døden”, og arbejde med den åndelige verden sammen, nemlig; ”kontakt, kvalitet og kærlighed”.

Kontakt til
FRANK FRANK

Ring på 20 93 38 60