Personrens


Clairvoyance.eu tilbyder hjælp i forbindelse med at fjerne ”ånder” der uhensigtsmæssigt har koblet sig på kunden. Da alle mennesker har plads til to ånder der kan koble sig fysisk ud over sin egen sjæl, benævner vi den inderste plads, den Fysiske GUIDES PLADS, og den yderste, for GÆSTEPLADSEN. Da alle mennesker har individuel åndelig aktivitet omkring sig i hjemmet samt koblet fysisk, bruger vi ikke, i første omgang, ordet ”besættelse”, for så er alle voksne mennesker ”Besatte”, men i stedet for disse mere neutrale betegnelser. Ordet besættelse kommer først ind i billedet, og bliver mærkbart for det enkelte individ hvis følgeskabet er af uhensigtsmæssig karakter for den enkelte person. Vi møder flere der har været ved lægen og har alle symptomerne på et dårligt helbred f.eks. rygelunger, men har ikke røget selv! - når vi kommer til at snakke om følgeskabet viser det sig ofte at der er tale om at en afdød, folder sig ”for kraftigt” ud i personen, og ligeledes at personen, samtidigt har en tendens til at trække sig i sig selv og give for meget plads til ånden der følger. Vi dør åbenbart og fortsætter vores tilværelse i en anden frekvens, men det er ikke kun erfaringen fra livet vi har levet som mand eller kvinde, der går med videre, men også data vedrørende f.eks. et skrantende helbred, eller selvmord.


Nogle gange ”lukkes mennesker ned” af den åndelige verden fra den yderste plads og andre gange skal der tages stilling til ting vedrørende den fysiske guide. Det at blive lukket ned betyder blot at ånden der har koblet sig yderst ikke slipper igen, men sidder over en længere periode og kan både sende tanker og følelser og skade personen fysisk. Det kan også være fordi der er kamp om guidens plads, den inderste, da denne plads er mest attraktiv, i forbindelse med at kunne hjælpe personen, der følges, også i fysisk henseende.

 
 
Selv i denne oplyste tid nægter vi at behandle besættelser på videnskabelig vis. Trods de mange konkrete erfaringer er det ikke noget, der tales åbent om. Det har altid forekommet mig at være et besynderligt eksempel på, hvordan videnskaben vægrer sig ved paranormale fænomener. Jeg er overbevist om, at det vil ændre sig i fremtiden.

William James

Kontakt til
FRANK FRANK

Ring på 20 93 38 60