Skype Clairvoyance


Clairvoyance.eu tilbyder også at samtalen kan foregå som en samtale via Skype. Vores Skype navn er: f.frank5 Betaling altid forud for samtalen. Kunder ringes op på aftalte tidspunkt.


Da næsten alle clairvoyante svar kommer fra guider, familie etc. omkring den enkelte kunde, holder vi os ikke tilbage, i forbindelse med at fortælle hvem svaret/svarene kommer fra, hvis det er muligt. I nogle tilfælde kan det også føre til en aha oplevelse for kunden. Men der kan også forekomme åndelige forstyrrelser omkring den enkelte kunde hvilket vi også tager hensyn til og drager en konsekvens af f.eks. ved at lave en såkaldt ”personrensning”. (dvs. fjernelse af ånd) Ånderne der hjælper den enkelte, kan svare på ting vedrørende fortiden, nutiden og fremtiden. Emner der typisk vendes er helbred, job, uddannelse, bolig, økonomi og kærlighed. Grunden til at den åndelige verden kan svare på ting vedrørende fremtiden er at den åndelige verden kan bevæge sig rundt og NETVÆRKE, samt påvirke os som enkelt individer, - ved at de kan koble sig fysisk til vores krop og påvirke vores tanker m.v.

Kontakt til
FRANK FRANK

Ring på 20 93 38 60